:

דבר העורכים:

יש שני אופנים לחשוב על נקודתיים, — כתבח גרטרוד שטיין ב״שירה ודקדוק״, — אפשר לחשוב עליהן כעל פסיקים ובתור שכאלו חן משתעבדות לחלוטין, או אפשר לחשוב עליהן כעל נקודות ואז השימוש בחן יכול לעורר תחושות חריפות.
נקודתיים, — מסביר אברהם אבן־שושן ב״מילון חדש״, — שתי נקודות זו מעל זו(:) הבאות כסימני הפיסוק לפני משפט המובא בדיבור ישר, לפני רשימת פירוט של דברים וכדומה. בספרי המקרא באות נקודתיים בסוף כל פסוק.
נקודתיים, — מפרש ו. א. דהל ב״מילון של השפה החיה של רוסיה הגדולה״, — סימן עצירה שאחריו באה השלמה או הסבר של דברים קודמים.
נקודתיים, — משכנע אותנו וובסטר, — סימן הפיסוק המפריד בין חלקי המשפט שהם כמעט בלתי תלויים ומושלמים.
וכך, קוראים נאורים, בפנייתנו אל הלשון האנגלית כאל בורר, לא רק הבהרנו את משמעות האמירה של גרטרוד שטיין, אלא גם התקרבנו אל ההגדרה המאפיינת בדיוק האפשרי את כיוון ״נקודתיים״ החדש — החדו־ לשוני.
גם בעבודתנו על קודמו הרוסי שהחל להופיע משנת 1995, אהבנו תחושות חריפות ואהבה זו הביאה אותנו לרעיון הנוכחי של כתב־העת הרוסי־עברי או, אם תרצו, העברי־רוסי.
הבה ננסה לראות בנקודתיים – נקודה, ועדיף – שתיים, זו מעל זו. אחת מהן יכולה להיות השתקפותה של השנייה, אך תמיד תישאר אי הוודאות המסקרנת — איזו? ביחד הן תעמדנה מראה דו־ סטרית בין הכתוב מימין לשמאל לבין הכתוב משמאל לימין, כמו בין ״חלקי המשפט שהם כמעט בלתי תלויים ומושלמים״, ובקפדנות מיוחדת תשקפנה דווקא את ה"כמעט״ הזה, ובכך כאילו תרמוזנה לכם, קוראים חביבים, היכן הגוף (של הטקסט), והיכן בבואתו, היכן המקור והיכן התרגום, השכתוב, האינטרפרטציה או אולי צורה אחרת של פרשנות או הפקעת נכסים. אל תאמינו להן, קוראים פיקחים׳ בניגוד להגדרת המילון הרוסי אף פעם לא יבואו ״השלמה״ או ״הסבר של דברים קודמים״ אחרי ״נקודתיים״ — כתב העת. וגם יכולתו לשקף כה מפתיעה עד כי לעיתים יתגלה דבר־מה שכביכול כלל אינו קיים ולעתים, הביטו, והבבואה איננה.
אך בכל עת ימשיך ״נקודתיים״ להיות סימן עצירה, וישמש מכשול גם בדרך אל דיסאוריינטציה וגם בדרך לאוריינטליזם.
היות שמתבקש הסבר, דעו שהיתה זו בדיחה, ועליכם להחליט אם היתה רוסית, יהודית, מזרח־ אירופית, מוצלחת או לא. ועתה אל התכנים.
הנושא שיאחד את הגיליון הזה ואת הגליונות העתידיים הינו הצטלבות התרבויות: היהודית, הישראלית והרוסית על שלל גרסותיהן המגוונות. קשה לדמיין מראש את כל האפשרויות השונות והמשונות שעולות בדרך, הרי אפילו תרגום תמים משפה לשפה כבר מגלם בתוכו הצטלבות כזאת. אנחנו מקווים שתוך כדי עבודה על ״נקודתיים״ נוכל לגלות לא מעט דברים בלתי צפויים, ואתם מוזמנים לעשות זאת יחד אתנו: