:

גלי-דנה זינגר, נקודא זינגר: פרויקט אלתשאל

In נקודתיים: 13-14 on 20 בינואר 2015 at 18:43

גלי-דנה זינגר: צילום
נקודא זינגר: מיצב
(התערוכה התקיימה בגלריה בצלאל 8 בירושלים, באוקטובר 2014)

בין נקרופוליסטיקה (המדע של בתי קברות ונוהגי קבורה) לתנטולוגיה (האנליזה המדעית והפילוסופית של המוות) יש תחום הפקר שהוא קודש לאמנות.
המוות על פרטי פולחנו המגוונים מתפרק לאלמנטים מול עינינו כדי להיאסף אל עמיו בפסיפס חדש שהוא-הוא העולם הבא.
החומר והרוח מתפוררים לתאים, ובתוך התאים נוצרים חיי חומר וחיי רוח חדשים, שגם הם מתפוררים לתאי תאים. והכול נאסף בקפידה, ואין מה שנשמט מהחיים, ואין מה שנשר ממוות. סובב סבב הולך החומר ועל סביבותיו שב החומר.
קלידוסקופ הוא המארגן הנצחי. לא תשבע עין לראות.
הבא להנציח יתפזר מנוצח, ואילו המפוזר יצפה לנצח.
כמה שנשאל פחות נדע יותר.
כי דור הולך ודור בא והקרקע בורחת מתחת לרגליים.
יש דבר שיאמר: ראה זה כבר היה לעולמים! והוא חדש.
רימה ותולעה, שריצה ורחש, הבל והמולה, יגיעה ובטלה, ריק ותהו, שווא ובהו גונבים את ההצגה שהחיים מנסים לביים והמוות מנסה לעצב.
מעבר לחיי העולם הבא מסתתר המוות של העולם הבא המבשר חיי העולם שלאחר המוות של העולם הבא.
אם וכאשר.
כמה שנשאל פחות נדע יותר.

2014-09September-15 (33)bnw-s


2014-09September-15 (26)bnw-s2014-09September-15 (29)bnw-s2014-09September-15 (23)bnw-s2014-09September-15 (21)l-bnw-s


השאלון של סקר דעת כהל שנערך בזמן התערוכה

האם את\אתה:
אישה         בנאדם         גבר
בת\בן 0-13         14-85         86-120
השכלה:
אין בכלל       ב"ס יסודי       ב"ס תיכון       גבוהה       אוניברסיטת החיים
מקום לידה:
ישראל   ברה"מ לשעבר   אירופה   אפריקה   אמריקה   אסיה   אוסטרליה
האם את\אתה מאמינה\ מאמין ב…
מות הנפש       מות הגוף       תחיית הנפש       תחיית הגוף
האם את\אתהה חושבת\חושב ש…
קיים העולם הבא  קיים העולם הזה  קיים קשר בין העולם הזה לבין העולם הבא
האם חווית קשר עם…
המתים         החייםתוצאות הסקר

86% בין הנשאלים בני 14-85, כ8% בני 1-13, ונשאל אחד בן 86-120, וכ6% הסתירו את גילם.
כ60% ענו ברוסית, כ35% – בעברית, כ5% – בעברית ובאנגלית גם יחד, נשאל אחד ענה באנגלית בלבד, אחד (יליד בריה"מ לשעבר) ענה בכל שלוש השפות, ואחד נוסף בלא שפת אנוש אלא בצורה גרפית מופשטת.
כ52% נולדו בבריה"מ לשעבר, כ40% – בישראל, כ6% באסיה וכ2% באירופה.
כשליש מהנשאלים הגדירו את עצמם כגברים, אותו המספר – כבני אדם, כ20% כאישה, כ7% אחוזים ציינו שהם גבר ובנאדם, ואותו המספר – שהם אישה ובנאדם, נשאל אחד חושב שהוא לא זה, לא זה ולא זה.
השכלה גבוהה כ60%, אוניברסיטת החיים כ30%, אין בכלל כ10%, ויסודית – נשאל אחד.
נשאל אחד (דובר רוסית) סימן את כל התשובות כנכונות.
רק כ9% (6% ילידי ישראל ו3% ילידי בריה"מ, כולם בעלי השכלה גבוהה) מאמינים במוות אולטימטיבי ובכיליון מוחלט.
במות הגוף מאמינים כ80% (דוברי עברית ורוסית, גברים, נשים ובני אדם – בפרופורציה זהה, דובר האנגלית היחיד –אינו יודע).
במות הנפש מאמינים כ30%, דוברי רוסית ובני אדם מעט יותר מאחרים (בכ10%).
בתחיית הגוף אחרי מותו – כ15% בלבד, מהם כולם פרט לנשאל אחד – דוברי רוסית, ללא הבדל משמעותי בהשכלה ומין.
בתחיית הנפש מאמינים כ33% , שלושה רבעים מהם – דוברי רוסית וילידי בריה"מ. גברים, נשים ובני אדם – בפרופורציה זהה.
כ72% סבורים שקיים העולם הזה (האחוז הנמוך מהמשוער), בפרופורציה זהה יחסית אצל כל השכבות.
כ45% בלבד סבורים שקיים העולם הבא, מהם רוב מוחץ – דוברי רוסית וילידי בריה"מ – כ39% מול כ6% של דוברי עברית ו דובר האנגלית היחיד.
אבל, יחד עם זאת, כ58% מאמינים שקיים קשר כלשהו בין העולם הזה לעולם הבא. וכל השכבות בפרופורציה די זהה.
בנוסף, נשאל אחד, יליד בריה"מ ודובר רוסית, אומר שאינו יודע איזה אולם איזה, ונשאלת אחת, ילידת בריה"מ ודוברת רוסית סימנה את המילה "אור" (שברוסית היא גם מילה נרדפת למילה "עולם") בכל מקום ללא שום קשר לתוכן השאלות.
כמעט 96% מצהירים שחוו קשר כלשהו עם החיים, ורק כ40% (שגם זה לא מעט) – עם המתים, וכאן שיאור דוברי הרוסית גדול יחסית פי שלושה.
בין התשובות הלא שגרתיות בנושא הקשרים: קשר עם עדיין לא מתים, עם החיים בסימן שאלה, עם החיים למחצה, ועם שניהם, לצערי. כל התשובות האלה מביאים דוברי רוסית.
ולבסוף, תוצאות של הנשאלים בני 1-13 מעידים שהם: מאמינים בכל דבר – כשליש, לא מאמינים בשום דבר – כשליש, מאמינים במות הגוף – כשליש, כולם מאמינים שקיים העולם הזה, שני שלישים מאמינים שקיים העולם הבא, כשליש מאמינים שקיים קשר בין העולמות, כולם חוו קשר עם החיים ואף אחד לא חווה קשר עם המתים.
על סמך תוצאות הסקר ניתן להגיע, בין היתר, למסקנות הבאות:
1. ילידי בריה"מ נוטים יותר להשקפת עולם מיסטית יותר משאר האוכלוסייה
2. בני 1-13 פחות נגועים בסוליפסיזם
3. קיים שוויון מוחלט בין נשים וגברים, שהנם, בעצם, בני אדם.


מקום לידה


עולם הבא


מאמינים ב...הגרפים: רועי כנען