:

שירלי קאופמן: סף. מה שרוצה להימשך

In נקודתיים: 11-12 on 10 בינואר 2014 at 21:13

סף

צריך להתחיל במילה עצמה
                        פסיעה
ראשונה של שוורים
זעם
        דישת

                גבעולים וסובין
להפריד בין גרעין לבין קש

עד להרמת הכלה החדשה
                        מעל

צעיף לבן
צף והיא
                כחלחלה משהו
מעל הסף
כאילו יוצאת
                ללא תנאי
הנקודה בה כל מה שאת מרגישה
זאת הסכנה
סף
        הכאב
או של פראות הרוח
                התשוקה
עדיין מוחשית או (לא פחות)
                        זכורה


מה שרוצה להימשך

לא צריך להסתיים
                        אומר ון פו

מה שרוצה להסתיים
                        לא צריך
להימשך

כל יום
מילים מתוך הקופסה

שהופכות לשפתינו

הסלמה
                כאילו היינו נעים

על הסולם
                שרק עולה

האמיתיים
                כה קטנים מתחתנו
אנחנו בקושי רואים אותם

עוד מעט
                אף לא נשמע את צעקתם

יש תקופות
                כשהרוח קופאת

פעם ידעתי כמה שנים
זה לוקח לאור להשיג אותנו

פעם זכרתי
                יותר ממה ששכחתי

סוגי האבל
                האהבה אינה מלמדת

דבר כזה

לפעמים דלת נפתחת לאיטה
לפעמים הדלת נשארת נעולה

מאנגלית: גלי-דנה זינגר