:

על הגיליון:

In נקודתיים: 9-10 on 27 בינואר 2013 at 18:31

לא בפעם הראשונה מוצאים העורכים את עצמם בסביבה חרבה, כבר בשנת 2007 הקדישו לחורבות את הגיליון הכפול של "ДВОЕТОЧИЕ", אך כיוון שהנושא לא איבד את האקטואליות שלו בעיניהם, חשבו לנכון לחזור אליו אחרי כמעט שש שנים שהפרידו בין גיליון #9-10 הרוסי לבין גיליון #9-10 העברי.
ובאתרי הריסות היום-יום והחורבות המטפוריות מתרחשות חפירות ארכיאולוגיות המחיות את גיבורי התרבות מתקופות שונות, מעידן הרפאים ועד לדור המדינה, והחיים העכשוויים משתדלים לראות ולהראות את עצמם בפרספקטיבת הנצח הרעוע.

גלי-דנה זינגר,
נקודא זינגר