:

שירת רחוב, שירים ברחוב (תל-אביב)

In נקודתיים: 8 on 12 ביוני 2012 at 20:00

צילום: kc snaps

צילום: mekron

צילום: mekron

צילום: mekron

צילום: omerkdar

צילום: omerkdar

צילום: omerkdar

צילום: omerkdar

צילום: omerkdar

צילום: dortz

צילום: .irit.

צילום: milli katz

צילום: milli katz

צילום: milli katz

צילום: milli katz

צילום: Shay Tal

צילום: Lois Stavsky

צילום: WhichWitch

צילום: WhichWitch

צילום: Adrian Mosko

מודעות פרסומת