:

שירת רחוב, שירים ברחוב (ירושלים)

In נקודתיים: 8 on 12 ביוני 2012 at 19:58

צילום: י. זנדמן

צילום: mekron

צילום: י. זנדמן

צילום: mekron

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: mekron

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: mekron

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: י. זנדמן

צילום: mekron

מודעות פרסומת