:

על הגיליון

In נקודתיים: 8 on 12 ביוני 2012 at 22:22

כשהסתכלנו על הגליון המוכן ועל תוכן ענייניו התבהרה לנו תוכנית העל של צרוף המילים, הצלילים והדמויות שנוצרה בו. היא ענתה על הצורך הפנימי שלנו לשבור את מיתוס שבירת המיתוסים הפוסט-מודרני ולחדש כמה אגדות נצחיות. קרא והחלט, קורא יקר, מה לפניך: הומונקולוס שנרקם מעצבים וגידים או גולם מאותיות וצורות, והאם הוא עונה גם על הצורך הפנימי שלך, הדומה לשלנו. הבאנו לך שלל מיתי: ירושלים והמזרח התיכון הישן, עיר ומדבר, רחוב וספר, שירה ומשורר, מיתולוגיות מוכרות ואישיות, מיתוסים עתיקים ומיתוסים שזה עתה נולדו, אישיויות מיתיות כמו חוה אמנו וישעיהו הנביא, יוסיף ברודסקי, מוצרט וז'אק דרידה, והמיתוס היקר ללב העורכים במיוחד: מיתוס החיים אשר מעבר לחיים האורגניים. לא בעולם הבא ולא כאן ועכשיו, אלא פה ועתה.

גלי-דנה זינגר, נקודא זינגר

מודעות פרסומת